ทีวีมุสลิม

ช่อง ทีวีมุสลิม นำเสนอรายการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการเผยแพร่ ความรู้ ในหลักการ ศาสนาอิสลาม และ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามกับบุคคลทั่วไป