ทีวีไทย ThaiPBS

คลิกที่ภาพ… เพื่อรับชม ช่อง Thai PBS – สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์ สังคมคุณภาพและคุณธรรม สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (อังกฤษ: TV Thai) เป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อ บริการสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ออกอากาศแทนสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี จัดตั้งขึ้นพร้อมกับองค์การกระจาย เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ออกอากาศส่งสัญญาณโทรทัศน์สี ในระบบยูเอชเอฟ ทางช่อง 29 เป็นครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 และเริ่มแพร่ภาพอย่างเป็นทางการ ในอีกหนึ่งเดือนต่อมา