บางกอกทูเดย์

ช่องบางกอกทูเดย์ ช่องบันเทิง และข่าวสาร ซึ่งมีข่าวสารมากมาย ทั้งการเมือง บันเิทิง กีฬา และ ทั่วไป