มิราเคิล (MIRACLE)

ช่อง มิราเคิล (MIRACLE) ช่องรายการแนวโลกเหนือจริงที่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึง โลกแห่งวิญญาณ ปรากฏการณ์แปลกประหลาดชวนพิศวง