เนชั่น ทีวี

ช่องเนชั่นทีวี Nation Channel นำเสนอรายการ เกี่ยวกับ ข่าวสารในรอบวัน ครบเครื่องเกี่ยวกับข่าว และสาระบันเิทิงต่างๆ อีก 1 ช่องรายการคุณภาพของไทย