ไทยทีวีดี

ช่อง Thai TVD ไทยทีวีดี สถานีเติมปัญญา หาความจริง ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม นโยบายช่วยเหลือเกษตรกร และ คนจน