13 สยามไท

ช่อง 13 สยามไท สถานีโทรศัพท์ดาวเทียม บน ดาวเทียม NSS6 มีรายการเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมือง ถูกใจคอการเมือง แน่นนอน