ช่อง 7

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (ช่อง 7 สี)

เป็นสถานีโทรทัศน์สีแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินการโดย บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ภายใต้สัญญาสัมปทานกับกองทัพบก ถือเป็นสถานีโทรทัศน์ ที่เป็นผู้นำด้านรายการละคร และรายการกีฬา ในประเทศไทย มีคำขวัญว่า “ช่องเจ็ดสี ทีวีเพื่อคุณ”