FaiKham ฝ้ายคำ

สถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาร์ยู ทีวี (RU TV) คือ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มทำการออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคมในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2549 แต่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีโทรทัศน์ที่ออกอากาศภายในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ซึ่งรายการต่างๆ ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและส่งเสริมความรู้และวิชาเรียนต่างๆ